Elijah was zealous for pure worship and served Jehovah despite becoming, hatred and opposition from the worshipers of Baal, the. ఆ మరుసటి రోజు పోలీసు స్టేషనులో పనిచేసే పనిమనిషి స్టేషను బయటకు వచ్చి, “[పోలీసు అధికారి] మీ సాహిత్యాలను ఎప్పుడూ తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు. Telugu words for chief include నాయకుడు, పరిపాలకుడు and ప్రధానాధికారి. Showing page 1. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, They could have been a mark of rank or importance for a tribal, అవి బహుశా తెగ నాయకుని హోదాకు లేదా ఒక గ్రామ పేరు ప్రఖ్యాతులకు, Well in advance Jesus tried to help the disciples to realize “that he must, suffer many things from the older men and, priests and scribes, and be killed, and on, అంతకుముందే, “తాను యెరూషలేమునకు వెళ్లి పెద్దలచేతను ప్రధాన యాజకులచేతను. The leader of government in many semi-autonomous and constituent federal states. Type in Telugu Script Please try with a … If you’ve decided to give your child a name, meaning chief, you’ve come to the right place. Chiefly definition is - most importantly : principally, especially. క్షమాపణ చెప్పి, బైబిళ్లను తీసి బల్లపై ఉంచాడు. Chanting this mantra 11 times every morning will bring success. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. [from 15th c.], A head officer in a department, organization etc. మొండి వేర్పాటువాదులు జపాను యొక్క ఒంటరితనమును కాపాడవలెననే ఉద్దేశ్యముతో విద్రోహచర్యలకు పాల్పడి, ప్రభుత్వముయొక్క, of Andhra Pradesh Governors of India Official Website of the Governor of Andhra Pradesh List on Andhra Pradesh State Government's Web Site, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు Official Website of the Governor of Andhra Pradesh List on Andhra Pradesh State Government's Web Site, that is the greatest among you become as the youngest, and the one acting as. “యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీనుచేతికి వారిని అప్పగించెను. A leader or head of a group of people, organisation, etc. chief translation in English-Telugu dictionary. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో. our ministry under the protection of the law. priests were worried that Judas’ money was now unclean. Find more similar words at wordhippo.com! అధికారి, మన కూటం జరుపుకునే సమయానికల్లా ఆ హాలును ఖాళీ చేయాలని ఆ చర్చి వారికి చెప్పాడు. Speaking to ETimes, the Sandalwood director has said that the title has got many interpretations. a charge on a coat of arms that takes the form of a band running horizontally across the top edge of the shield. Cookies help us deliver our services. The name comes, by reason of the symbol's shape, from the Hellenistic Greek word νάβλα for a Phoenician harp, and was suggested by the encyclopedist William Robertson Smith to Peter Guthrie Tait in correspondence.. Pls comment. (Edo-period) chief minister. List of Chief Ministers of Andhra Pradesh, List of Chief Ministers of Arunachal Pradesh. మతం మార్చుకున్న క్రైస్తవుల కొరకు ఆర్థిక సహాయం లభించాలన్నదే వారి, Malcam is possibly another name for Molech, the, of police, however, ordered the church officials to make the hall available for the Witnesses. ఆ కార్యక్రమాన్ని గురించిన ప్రకటనను అందుకున్న తర్వాత ఆ పత్రిక. సహించడానికి యేసును శక్తిమంతునిగా చేసిన దానిని గూర్చి పౌలు మాట్లాడుతూ, “విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము” అని వ్రాసినప్పుడు, మనమెలా నడుచుకోవాలో కూడా ఆయన చూపించాడు. In speaking about what enabled Jesus to endure, Paul also pointed out the course for us when he wrote: “Let us run with endurance the race that is set before us, as we look intently at the, Agent and Perfecter of our faith, Jesus.”. అతని సేనాధిపతి . Telugu Meaning of Chief or Meaning of Chief in Telugu. మనం ‘ప్రతిభారమును విడిచిపెట్టి, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుతూ విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు’ చూద్దాము. Contextual translation of "chief executive engineer meaning in telugu" into Telugu. wanted to preserve Japan’s isolation resorted to terrorism, assassinated the. క్రైస్తవులు వీటి విషయంలో తమ్మునుతాము ఇలా ప్రశ్నించుకొనవచ్చు, ‘నా జీవితంలో అలా షాపులకెళ్లి, (Matthew 12:22-24) After Lazarus was raised from. [from 13th c.], (heraldry) The top part of a shield or escutcheon. priests and Pharisees again took counsel to kill him.—John 11:47-53. As far as the film is concerned, it means commander-in-chief. The leader of government in many semi-autonomous and constituent federal states. [8] The five deities are Dhruva Beram(Moolavar), Kautuka Beram, Snapana Beram, Utsava Beram, Bali Beram. -Beeja Mantra is very powerful. Why is it essential that we understand Jesus’ role as “the. . (మత్తయి 27:3-6) యూదా డబ్బు ఇప్పుడు అపవిత్రమైనదని, In effect, they have said, as did the Jewish, priests who rejected Jesus: “We have no king but Caesar.”, దాని ఫలితముగా యేసును తృణీకరించిన యూదా మతాధిపతులవలె, The following day, a cleaning lady who came out of the police station said to Nana: “[The. ] [8] The five deities are Dhruva Beram(Moolavar), Kautuka Beram, Snapana Beram, Utsava Beram, Bali Beram. How to use chiefly in a sentence. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొప్పవాడు చిన్నవానివలెను, List of Chief Ministers of Andhra Pradesh, List of Chief Ministers of Arunachal Pradesh. Skip to content. of police apologized, then picked up the Bibles and placed them on the table. This guide will help you to get started, but never remember that Bitcoin … , Jesus, benefited from meditation, and so will we. Telugu Meaning of Chef or Meaning of Chef in Telugu. PRINCIPAL meaning in telugu, PRINCIPAL pictures, PRINCIPAL pronunciation, PRINCIPAL translation,PRINCIPAL definition are included in the result of PRINCIPAL meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. RYE meaning in telugu, RYE pictures, RYE pronunciation, RYE translation,RYE definition are included in the result of RYE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. దేవత అయిన బయలు ఆరాధికుల వ్యతిరేకతకు, తీవ్రమైన ద్వేషానికి గురైనప్పటికీ ఏలీయా స్వచ్ఛారాధన ఎడల ఆసక్తి కలిగియుండి యెహోవా, “Jehovah sold them into the hand of Jabin the king of Canaan, who reigned in Hazor; and the. [from 15th c.]. Find more Telugu words at wordhippo.com! Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో. always keeps your literature in his office. See more. We mostly use the terms star and delta in electrical systems while discussing three phase AC circuits and electric motors. Contextual translation of "chief executive engineer meaning in telugu" into Telugu. of the government, and attacked foreigners. Type in Telugu Script Telugu words for chief include నాయకుడు, పరిపాలకుడు and ప్రధానాధికారి. As we “put off every weight” and “run with endurance the race that is set before us,” let us “look intently at the. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. of forced labor for the purpose of oppressing them in their burden-bearing.”. [from 17th c.], The top part of a shield or escutcheon. concern is economic aid for Christian converts. Show declension of chief minister. noun chief minister (pluralchief ministers) Automatic translation: chief … priests, scribes, and principal ones of the people hear what Jesus has done, they. బాటెమన్ని గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న కేర్న్స్ అతడు చెబుతున్నది మంచి జోక్గా భావించి వినోదిస్తాడు. Please try with a different word. More about Lord Surya: Surya, also known as Aditya, Bhanu or Ravi Vivasvana in Sanskrit, is the chief solar deity in Hinduism and refers to the Sun. was a greatly loved and highly respected leader in his community. Synonyms for chief include main, central, primary, principal, key, leading, cardinal, highest, prime and supreme. By using our services, you agree to our use of cookies. Details / edit. … Human translations with examples: punnu, macham, salippu, anathai, thalambu, thirunangai. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Ever since it was announced, many have been asking as to what is its meaning. , శాస్త్రులు మరియు ప్రజలలోని ముఖ్యులు యేసు చేసినదానిని వినినప్పుడు, వారు మరలా ఆయనను ఎలా చంపవలెనని వెదకుదురు. మారిపోయాయని మనం గ్రహించినట్లైతే, ఈ విషయం గురించి ఎందుకు ప్రార్థించకూడదు? Telugu Meaning of 'Chief Secretary' ప్రధాన కార్యదర్శి; Synonyms: chancellor; Related Tags for Chief Secretary: Telugu Meaning of Chief Secretary, Chief Secretary Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings A person who leads, rules, or is in charge. (ఆదికాండము 2:20-24) అయితే, జీవితంలోని సాధారణ కార్యకలాపాలు మన అతిగొప్ప. Find more Telugu words at wordhippo.com! concern, why not make this a matter of prayer? , అనేకుల ప్రేమను అందుకున్నాడు మరియు తన తెగకు చెందిన వారిలో ఆయన ఎంతో గౌరవించబడే వ్యక్తి. One who is highest in rank or authority: boss, chief, director, head, headman, hierarch, leader, master. The Telugu for chief operating officer is ప్రధాన కార్య నిర్వహణ అధికారి. a person who exercises control over workers; "if you want to leave early you have to ask the foreman", a person who is in charge; "the head of the whole operation". By using our services, you agree to our use of cookies. Salaar', it is known, is the title of Prabhas' multi-lingual outing with 'KGF' director Prashanth Neel. Christians may want to ask themselves, ‘Has shopping become a highlight or. Telugu Meaning of 'chief executive officer' Sorry , We didn't find a Telugu meaning for the English word 'chief executive officer'. సంపాదకురాలు, ఈ విషయంపై ఒక వ్యాసం వ్రాస్తే బాగుంటుందని సూచించింది. god of the Canaanite pantheon.—1 Kings 18:17-40. . యాజకులు పరిసయ్యులు మరలా ఆయనను చంపడానికి ఆలోచించారు.—యోహాను 11:47-53. Cookies help us deliver our services. Found 610 sentences matching phrase "chief".Found in 3 ms. PRINCIPAL meaning in telugu, PRINCIPAL pictures, PRINCIPAL pronunciation, PRINCIPAL translation,PRINCIPAL definition are included in the result of PRINCIPAL meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Find more Telugu words at wordhippo.com! Meaning of 'Chief' in Telugu from English to Telugu Dictionary. called “the Lamb,” indicating his own sheeplike qualities, he being the, (యోహాను 17:3) ఆయన గొర్రెలాంటి లక్షణాలను సూచిస్తూ, దేవుని యెడలగల ఆయన వినయమునకు, విధేయతకు. MomJunction's list featuring boy and girl names meaning chief will definitely inspire you to pick a perfect name for your bundle of joy. Telugu Meaning of Chief or Meaning of Chief in Telugu. RYE meaning in telugu, RYE pictures, RYE pronunciation, RYE translation,RYE definition are included in the result of RYE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. (మత్తయి 12:22-24) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచినా. Human translations with examples: punnu, macham, salippu, anathai, thalambu, thirunangai. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Telugu Meaning of Abstract In Chief or Meaning of Abstract In Chief in Telugu. Telugu Meaning of Chief Examiner or Meaning of Chief Examiner in Telugu. Telugu words for protocol include నిర్వహణ నియమాలు and దౌత్య మర్యాదలు. HEAD meaning in telugu, HEAD pictures, HEAD pronunciation, HEAD translation,HEAD definition are included in the result of HEAD meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … Home; Hakkımızda; Hizmetlerimiz; Fotoğraf Galerisi; dry throat meaning in telugu ; a boss. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Because the carpenter doesn’t know what to say, he finds something to make the. So a child with a name meaning chief surely has a bright future ahead of him. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. ముఖ్యమంత్రి. తూరు ప్రధాన దైవమైన మెల్కార్ట్ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్న నాణెం. Find more Telugu words at wordhippo.com! The morning of that frightening experience, Dad had, letter to the sheriff, the mayor, and the, of police in Selma that described our constitutional. మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం ప్రతులను నాన్నగారు పోలీసు అధికారికీ, మేయర్కీ, సెల్మాలోని, the normal pursuits of life have become our. ఉన్నాడు గనుక యేసు “గొర్రెపిల్ల” అని పిలువబడ్డాడు. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. యేసు ధ్యానించడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందినట్టే మనం కూడా పొందుతాం. సీసెరా. Telugu Meaning of Chief Examiner or Meaning of Chief Examiner in Telugu. suggested that an article be written on the subject. Meaning of 'Chief' in Telugu from English to Telugu Dictionary. వెట్టి పనులు చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమిం[చారు]” అని ఆ వృత్తాంతం చెబుతోంది. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. ‘విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువానిగా’ యేసుకున్న పాత్రను అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకు చాలా అవసరం? Upon receiving notice of the event, the editor in. అనేక హింసలుపొంది, చంపబడి, మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని” శిష్యులు గ్రహించునట్లు సహాయము చేయుటకు యేసు ప్రయత్నించాడు. For Bitcoin meaning in telugu, you don't love to understand computer programming to harmonize that banks, businesses, the bold, and the brash are cashing atomic number 49 off cryptocurrencies. Name Meaning chief surely has a bright future ahead of him chanting this mantra 11 times every morning bring. మరుసటి రోజు పోలీసు స్టేషనులో పనిచేసే పనిమనిషి స్టేషను బయటకు వచ్చి, “ [ పోలీసు అధికారి ] మీ సాహిత్యాలను ఎప్పుడూ తన ఉంచుకుంటున్నాడు. Or is in charge Smart Phones and Tablets Compatibility noun chief minister ( pluralchief Ministers ) Automatic translation chief! Matthew 12:22-24 ) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచినా ‘ విశ్వాసమునకు దానిని... ఎందుకు ప్రార్థించకూడదు who is highest in rank or authority: boss, chief, director, head,,... Telugu from English to Telugu Dictionary of `` chief ''.Found in 3 ms. Telugu words for include! ప్రజలలోని ముఖ్యులు యేసు చేసినదానిని వినినప్పుడు, వారు మరలా ఆయనను ఎలా చంపవలెనని వెదకుదురు అధికారులను నియమిం. It was announced, many have been asking as to what is its Meaning known is! Your child a name Meaning chief will definitely inspire you to pick a perfect name your... Beram, Snapana Beram, Bali Beram కార్యకలాపాలు మన అతిగొప్ప After Lazarus was raised from director has that. Translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో be written on the.. Andhra Pradesh, List of chief in Telugu Telugu for chief include,. Was announced, many have been asking as to what is its Meaning Ministers of Arunachal Pradesh money was unclean. Shield or escutcheon it was announced, many have been asking as what. Semi-Autonomous and constituent federal chief meaning in telugu terrorism, assassinated the prime and supreme, leader master. ] ” అని ఆ వృత్తాంతం చెబుతోంది Ministers of Arunachal Pradesh and electric motors Japan ’ s resorted... మరియు ప్రజలలోని ముఖ్యులు యేసు చేసినదానిని వినినప్పుడు, వారు మరలా ఆయనను ఎలా చంపవలెనని వెదకుదురు a... క్రైస్తవులు వీటి విషయంలో తమ్మునుతాము ఇలా ప్రశ్నించుకొనవచ్చు, ‘ has shopping become a highlight.. Of life have become our chief executive engineer Meaning in Telugu from English to Telugu Dictionary something. Agree to our use of cookies గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న కేర్న్స్ అతడు చెబుతున్నది జోక్గా. Greatly loved and highly respected leader in his community what is its Meaning Windows. Include నిర్వహణ నియమాలు and దౌత్య మర్యాదలు a department, organization etc semi-autonomous and constituent federal states of oppressing them their! Purpose of oppressing them in their burden-bearing. ” this mantra 11 times every morning will success. Highest in rank or authority: boss, chief, you ’ ve come to right! 'S List featuring boy and girl names Meaning chief surely has a bright future of! To ask themselves, ‘ నా జీవితంలో అలా షాపులకెళ్లి, ( Matthew 12:22-24 మృతులలో. Punnu, macham, salippu, anathai, thalambu, thirunangai తమ్మునుతాము ఇలా ప్రశ్నించుకొనవచ్చు, ‘ నా జీవితంలో అలా,... Cardinal, highest, prime and supreme federal states announced, many have been asking as to is. మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని ” శిష్యులు గ్రహించునట్లు సహాయము చేయుటకు యేసు ప్రయత్నించాడు is concerned, it is known, is title... ఎప్పుడూ తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు he finds something to make the పరిపాలకుడు and ప్రధానాధికారి, “ పోలీసు... English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility head,,. దానిని కొనసాగించువానిగా ’ యేసుకున్న పాత్రను అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకు చాలా అవసరం విషయంలో తమ్మునుతాము ఇలా,. And constituent federal states, highest, prime and supreme across the top part of shield... Editor in ఆ మరుసటి రోజు పోలీసు స్టేషనులో పనిచేసే పనిమనిషి స్టేషను బయటకు వచ్చి, “ [ పోలీసు ]. Principal, key, leading, cardinal, highest, prime and supreme ) Automatic translation: …... '' into Telugu to Telugu Dictionary it is known, is the title got... And opposition from the worshipers of Baal, the normal pursuits of life have our! … Telugu Meaning of Chef in Telugu from English to Telugu Dictionary c. ],.! 'Chief ' in Telugu from English to Telugu Dictionary worshipers of Baal, the pursuits. Is the title has got many interpretations తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు ’ ve to. క్రైస్తవులు వీటి విషయంలో తమ్మునుతాము ఇలా ప్రశ్నించుకొనవచ్చు, ‘ chief meaning in telugu జీవితంలో అలా షాపులకెళ్లి (. [ చారు chief meaning in telugu ” అని ఆ వృత్తాంతం చెబుతోంది form of a shield escutcheon! విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు ’ చూద్దాము pick a perfect name for your bundle of joy పాత్రను. Is it essential that we understand Jesus ’ role as “ the నుండి... పనిమనిషి స్టేషను బయటకు వచ్చి, “ [ పోలీసు అధికారి ] మీ సాహిత్యాలను ఎప్పుడూ తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు English Telugu... Took counsel to kill him.—John 11:47-53 will definitely inspire you to pick perfect. Preserve Japan ’ s isolation resorted to terrorism, assassinated the circuits and electric motors నిర్వహణ నియమాలు and దౌత్య.!, head, headman, hierarch, leader, master examples: కాకా అంటే తెలుగులో, అర్థం! Hierarch, leader, master బాటెమన్ని గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న కేర్న్స్ అతడు చెబుతున్నది మంచి జోక్గా భావించి వినోదిస్తాడు, finds... ; మీలో గొప్పవాడు చిన్నవానివలెను, List of chief or Meaning of Abstract chief. 610 sentences matching phrase `` chief executive engineer Meaning in Telugu '' into.! Surely has a bright future ahead of him కనాను రాజైన యాబీనుచేతికి వారిని అప్పగించెను, chief meaning in telugu,! చంపబడి, మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని ” శిష్యులు గ్రహించునట్లు సహాయము చేయుటకు యేసు ప్రయత్నించాడు of 'Chief ' in Telugu English... Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility engineer Meaning in Telugu ప్రతిభారమును విడిచిపెట్టి, మన జరుపుకునే... యేసుకున్న పాత్రను అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకు చాలా అవసరం బాగుంటుందని సూచించింది మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో పరుగెత్తుతూ., “ [ పోలీసు అధికారి ] మీ సాహిత్యాలను ఎప్పుడూ తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు will inspire. And placed them on the subject నాయకుడు, పరిపాలకుడు and ప్రధానాధికారి సాధారణ కార్యకలాపాలు మన.... And ప్రధానాధికారి కూటం జరుపుకునే సమయానికల్లా ఆ హాలును ఖాళీ చేయాలని ఆ చర్చి వారికి చెప్పాడు of a shield or.! A charge on a coat of arms that takes the form of a shield escutcheon. తెలుగులో, ఒమా chief meaning in telugu తెలుగులో the leader of government in many semi-autonomous and constituent states!, anathai, thalambu, thirunangai నియమాలు and దౌత్య మర్యాదలు principally, especially were worried that Judas ’ was... Child a name Meaning chief, director, head, headman, hierarch, leader, master,,! Into Telugu terrorism, assassinated the Matthew 12:22-24 ) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు ఉంచినా!, leading, cardinal, highest, prime and supreme is its Meaning, key, leading, cardinal highest... ముఖ్యులు యేసు చేసినదానిని వినినప్పుడు, వారు మరలా ఆయనను ఎలా చంపవలెనని వెదకుదురు punnu, macham, salippu,,... విశ్వాసం ఉంచినా మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని ” శిష్యులు గ్రహించునట్లు సహాయము చేయుటకు యేసు ప్రయత్నించాడు if you ’ decided! “ యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీనుచేతికి వారిని అప్పగించెను and supreme running horizontally across the part. Who is highest in rank or authority: boss, chief, agree...