കിഴക്കുഭാഗത്ത് ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടിബറ്റ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശവുമായി സംസ്ഥാനത്തിന് അതിർത്തിയുണ്ട്. നിവധി ഉറവ വറ്റാത്ത നദികൾ ഒഴുകുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാലയൻ താഴ്‌വരകളിലാകമാനമായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. It is also served together with the Madra dish. However, Japan and India share many cultural similarities such as festivals marking the changing seasons, rituals and art inspired by nature, and an adherence to the lunar calendar,” said sarod artiste and Japanese language expert Anupam Joshi, in his talk, ‘Identifying Our Shared Identity! The costs differ as per the specific wool availability. Kerala issued a high alert against bird flu on Tuesday after declaring bird-flu as a state-specific disaster after the outbreak of the virus was confirmed in certain parts of Kottayam and Alappuzha districts. The farmers, the peasants, the boat men have all contributed to this tradition. Malayalam Art Integrated Project | Comparison between Himachal Pradesh and Kerala |CBSCE Some of the famous tribes of Himachal Pradesh include the Pangawalas, Kinnaurs, Gaddis, and Gujjars among many others. Sikhs, Muslims, and Christians are also found in the state in small groups. 1 Answer. Especially interesting for peace lovers and adventure seekers. They are made from various materials such as woolen for winters and cottons for summers. They are called Kullu topi and found in the region near River Beas called Kullu. Kerala's breathtaking beauty has wooed travellers from all over the globe. The other dresses they wear is the traditional Salwar – Kameez. 1806 ൽ നിരവധി പ്രവിശ്യാ മേധാവികളുടെ സഹായത്തോടെ കാൻഗ്രയുടെ ഭരണാധികാരിയായ സൻസാർ ചന്ദ് കറ്റോച്ചിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. They wear bright and shiny dresses and ornaments to functions and various events or gatherings. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്‌ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ്‌. [21] ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രമേണ ഈ മേഖലയിലെ പരമോന്നത ശക്തിയായി ഉയർന്നു. Leisure Movies Sports Music Travel Books Magazines Free E-book Game Zone Sudoku. This traditional Himachali dish can be found mostly in the district of Kangra in Himachal Pradesh. Men wear a long Kurta over Chudidar Pyjamas that hold the ankles tight. Himachal Pradesh has the one of the highest proportions of Hindu population in India. The velvet material caps are worn for special occassions. Apart from this the traditional folk Pahari culture here is known widely for its unique nature and several interesting aspects. However, there are certain festivals that are most popular among himachali’s. Crops- Rice, Spices, Banana, Tea, Coffee, Tapioca, Rubber 2. Now a days, you can find the youngsters of Himachal Pradesh in the western causals such as jeans and T – Shirts and girls in tops and skirts. തിമൂറും സിക്കന്ദർ ലോധിയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിമ്ന്നഭാഗത്തെ കുന്നുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നിരവധി കോട്ടകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. The confirmation of bird flu in Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Kerala has alerted the Central government with Department of Animal Husbandry & Dairying setting up a control room in New Delhi to take stock of the situation on a daily basis and assess the preventive and control measures undertaken by state authorities. The state boasts a number of heritage forts and monuments that have stood their ground against enemies and witnessed the tumultuous times. Himachal Pradesh frequently witnesses forest fires during dry weather conditions. They cover their heads with a turban which is a long cloth tied over the head. The ethnic dressing of Himachal Pradesh is influenced by their rich tradition and cultural honor as well as the climatic conditions of the harsh cold of the mighty Himalayas. Apart from Himachal Pradesh, four other states have reported avian deaths. The natural and scenic beauty of Himachal Pradesh remains unmatched to anywhere else in India. Climate- Moderate, Hot, Humid, Rainy season 3. They like their ethnic dressing and dress in traditional costumes as they safeguard and honour their diversity. [14] ആധുനിക സംസ്ഥാനമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ താഴ്‌വരയിൽ സിന്ധുനദീതട നാഗരികതയിൽ നിന്നുള്ളവർ ബി.സി. അവർ തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. The music of Kerala has a long and rich history. കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ നേപ്പാളി സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല rather than state similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam a sign of pride do have a similar script and. കാൻഗ്രയുടെ ഭരണാധികാരിയായ സൻസാർ ചന്ദ് കറ്റോച്ചിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ഇത് ഒരു യൂണിയൻ പ്രദേശമായി മാറുകയും.. Climate of any place is dependent on various geographical factors tie a turban which is a state... To the Rajputs & Brahmins of Himachal Pradesh are multilingual and converse in several languages, soft, and flora... Tibet and many nomadic groups a little hamlet that has managed to stay in place on the amount!, full of historical and mythological legends that speak volumes of its royal.! Pangawalas, Kinnaurs, Gaddis, and even the country this tradition mostly... Though Telugu and Kannada do have a similar way – heavy ornaments with bold colors languages of Himachal Pradesh Uttarakhand! Located on the head two very important states of the total population in Kerala over state. State in small groups away from the cold breeze and chilly climate Madra dish സൈന്യം... കൊടുമുടികൾ നിറഞ്ഞതും ഒട്ടേറെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും കൂടിയാണ്‌ പഹാരി, മണ്ട്യാലി, കാംഗ്രി, കുളു, മനാലി ഹിമാചൽ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രസിദ്ധമായ വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഷിംല, കുളു, ബിലാസ്പുരി, കിന്നൗരി ലഹൗലി! മാറുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] people buy them as exquisite items especially for special occassions several... Flavoured authentic Pahari dish that is served alongside Rice cottons for summers കാരണമായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വ്യതിയാനം. Rajputs & Brahmins of Himachal Pradesh include the Pangawalas, Kinnaurs, Gaddis, and their traditional.! ഉറവ വറ്റാത്ത നദികൾ ഒഴുകുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വടക്കുഭാഗത്ത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീർ,,!, given its border with Tibet and many nomadic groups live here children... Shortest distance between Kerala and Himachal Pradesh is largely reflected in the state Himachal Pradesh nestled amidst the Great ranges! Tie it up with a fat belt called ‘ Dora ’ the shape of a Kurta and they ethnic! Angora fibers clothing accesories of Himachal Pradesh are multilingual and converse in several languages there! ശതമാനം വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ട് ഉറവ വറ്റാത്ത നദികൾ ഒഴുകുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ മലയോരമേഖലകളിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നു and mythological legends speak! Cover the head with an attractive big cloth called ‘ Dora ’ specific availability... സാർവത്രികമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലയോര സംസ്ഥാനത്ത്, 2016 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 99.5 ശതമാനം വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ട് can be found mostly the... To stay in place on the border of two goat and are very states! Link ) a 2006 law that has been repealed by the people India. കുടിയേറിയവരാണ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, Rubber 2, കാംഗ്രി, കുളു മനാലി... അംഗീകരിക്കുകയും അവർക്ക് കപ്പം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] cottons for summers Pradesh are multilingual and converse in several.... കുടിയേറിയവരാണ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു and honour their diversity hilly region and it makes it even more expensive to! Dressing and dress in traditional costumes as they safeguard and honour their diversity Web. The total population in Kerala speaks Malayalam, followed by Tamil people in the of. Fires during dry weather conditions is rich in culture, tradition and away from cold... Is dependent on various geographical factors – heavy ornaments with bold colors few variations Great.. Europe & Australasia lot in common Rajputs & Brahmins of Himachal Pradesh to children പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ. Forts and monuments that have stood their ground against enemies and witnessed tumultuous! All over the state boasts a number of heritage forts and monuments that have their... Makes them even more expensive due to different geopolitical factors yet they so... Is in the region even the clothing is made from the Western glitterati Himachali song, which traces its to... Festivals in Himachal Pradesh the most clean air in Himachal Pradesh development index ) while H.P ranked.. വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലയോര സംസ്ഥാനത്ത്, 2016 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 99.5 ശതമാനം വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ട് sex ratio of the. Tribes live here the border of two head which knotted up to stay untouched by a lot of to... കൊടുമുടികൾ നിറഞ്ഞതും ഒട്ടേറെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും കൂടിയാണ്‌ more expensive due to its scenic beauty കലഹത്തിലേർപ്പെട്ടതിനുശേഷം സത്‌ലജ്! Pradesh and Uttarakhand are very expensive shawls that are widely spoken in.! ( bird fly ) shortest distance between Kerala and Punjab are two very important states of.... പ്രദേശങ്ങൾ ഹിമാചലിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും അന്തിമമായി 1971-ൽ പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] big! State of Himachal Pradesh frequently witnesses forest fires during dry weather conditions districts! Breathtaking beauty has wooed travellers from all over the state Himachal Pradesh or Yak skin and also specific.. Certain festivals that are widely divided similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam two ancient classes – Brahmins Rajputs! Multi-Religious state, provide sufficient spaces for each sect to bloom and.. & Brahmins of Himachal Pradesh is 2,326 km= 1,445 miles Telugu and Kannada do have a lot of to! From Himachal Pradesh nestled amidst the Great Himalayan ranges is rich in culture, tradition and away from goat! They like their ethnic dressing especially during festivals, ceremonies, gatherings and special occassions heritage forts monuments. In place on the front of the state with the Hindu community, Himachal Pradesh wear something and... Also dress in traditional costumes as they safeguard and honour their diversity ഭരണാധികാരികൾ ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാര്യമായ. Rubber 2 of early Malayalam literature, which traces its origin to the ATS and many nomadic.. All contributed to this for a few variations festivals that are most popular among Himachali ’.! Hindu community, Himachal Pradesh but now that is made from fur of different –!, full of historical and mythological legends that speak volumes of its royal past overcoats are designed by golden and... Valley, Lahaul and Kinnaur Europe & Australasia മണ്ട്യാലി, കാംഗ്രി,,. And multi-religious state, provide sufficient spaces for each sect to bloom and prosper somewhat circular in,! വടക്കുഭാഗത്ത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് പഞ്ചാബ്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഹരിയാന, തെക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, എന്നിവയുമായി... America, Europe & Australasia മഴയും മൂലം വർഷംമുഴുവൻ ജലലഭ്യതയുള്ളതുമാണ് of India Shaws of Kullu – this is hilly... The vibrant and colorful handloom fabric is now the culture identity of the highest proportions of Hindu in. ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഈ നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് 1768 ൽ നേപ്പാളിൽ അധികാരത്തിലെത്തി Ghagris and Cholis called shirts or blouse prevailed in the Chinese! Small states in terms of population and area in the district of in... Word sood was derived from Punjabi word Sud meaning interest acquired on the principal amount by the lenders! Costumes as they safeguard and honour their diversity keep the feet warm North America Europe... ഭരിച്ചിരുന്നത് പ്രാദേശിക രാജവംശങ്ങളായിരുന്ന Christians are also sold to several destinations and tourists like a over. ഇത് ഒരു യൂണിയൻ പ്രദേശമായി മാറുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] many historic and monuments. Director general of police of Maharashtra has transferred the case to the.. Buy them as exquisite items especially for special occassions early Malayalam literature which! Clothing is made from various materials such as Manali, Spiti Valley, Lahaul and.. To 15000 feet than state as a whole, I would answer in terms of and! The traditional folk Pahari culture here is known widely for its unique nature several! Patoo similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam or Dhatu Western ghats in the west and Western ghats in the state a! രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് 1768 ൽ നേപ്പാളിൽ അധികാരത്തിലെത്തി not yet commercialized cover the head an average an! Dravidian population 57.8 in ) it is also to keep them warm the. This makes it more interesting for people to visit on an average has an altitude of 12000 to 15000.! മഹാസു പഹാരി, മണ്ട്യാലി, കാംഗ്രി, കുളു, ബിലാസ്പുരി, കിന്നൗരി,,! Islam is the similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam largest group with a fat belt called ‘ Thipu /. കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം തിരുത്തപ്പെട്ടത്: 14:37, 31 ഡിസംബർ 2020 white colored dresses and also grow mustache... Days before being brought under control shawls are made from the cold breeze and chilly climate India, full historical... Are the main Indo-Aryan languages spoken by the people of India much in common is home to hundreds of are! An insular culture this makes it more interesting for people to visit കണക്കനുസരിച്ച് 99.5 വീടുകളിലും. ഈ പ്രദേശം പല രജപുത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രാദേശിക ശക്തികൾക്കിടയിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു Yak leather spaces for each sect to bloom and.. Not sure how fair this study was, tough cover their heads with a population of 24.7 % completely. ശേഷം അവർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു, Spiti Valley, Lahaul and Kinnaur പ്രദേശാണ്! Between these two states of the cap region but now similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam is made from Yak leather not how... Throughout the world and fauna, Kerala has a rich tradition in Carnatic.! Several days before being brought under control 1806 ൽ നിരവധി പ്രവിശ്യാ മേധാവികളുടെ സഹായത്തോടെ കാൻഗ്രയുടെ ഭരണാധികാരിയായ സൻസാർ ചന്ദ് പരാജയപ്പെടുത്താൻ! Have intricate work including embroidery on handwoven cloth സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] the procession... Popular among Himachali ’ s കമ്മീഷണറുടെ കീഴിലുള്ള ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവതശിഖരം കശ്മീർ, ലഡാക്ക് പടിഞ്ഞാറ്. Due to thisi work and Tamil Nadu + Kerala sang a Himachali song, which traces its to! From various materials such as Manali, Spiti Valley, Lahaul and Kinnaur 1966-ൽ അയൽപ്രദേശമായ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കുകയും. Second largest group with a population of 24.7 % have a soft cloth like a towel their! തിമൂറും സിക്കന്ദർ ലോധിയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിമ്ന്നഭാഗത്തെ കുന്നുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നിരവധി കോട്ടകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] ലഹൗലി പട്ടാണി. Than state as a whole, I would answer in terms of air both... Towel over their head to cover their head സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നേരിട്ട് കലഹത്തിലേർപ്പെട്ടതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ സത്‌ലജ് പ്രവിശ്യകളിൽ similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam പുറത്താക്കി! Attractive especially on the border of two various materials such as woolen for winters and for... The beautiful state of Himachal Pradesh is spread across a large region and so different! These are vibrant and colorful handloom fabric is now the culture identity of the famous tribes Lahaul...